Conference Publication

Imediat după desfășurarea conferinței din 7 aprilie, comitetul organizatoric va începe pregătirile pentru publicarea colecției de articole scrise de Dumneavoastră într-o ediție specială dedicată acestui eveniment.

 

Cerinţele faţă de materialele prezentate pentru publicare

a)     Volumul unui articol – 8-10 pagini A4

b)     Dactilografiere – Program Microsoft Word 2003

c)      Caractere – Times New Roman, 12, intervalul 1,5

d)     Parametrii paginii: sus, jos, dreapta – 2,0 cm, stânga – 2,5 cm.

e)     Articolul va începe cu titlul concis, reflectând conţinutul lucrării (cu majuscule, Times New Roman 14) şi autorii (prenumele si numele complet), conform modelului:

PREDARERA LIMBAJELOR DE SPECIALITATE DIN PERSPECTIVA ACŢIONALĂ: O SCHIMBARE DE PIRAMIDĂElena Ciobanu,  Dr.hab., Catedra de Limbi Moderne, Universitatea de Stat din Moldova

f)       Indicați catedra și instituţia

g)     Urmează rezumatele în engleză, franceză, română sau rusă (până la 5-7 rânduri fiecare)

h)     La sfârșitul articolului, referinţele bibliografice vor fi numerotate în ordinea alfabetică a primului autor (nume, prenume)

i)       Referințele bibliografice din text vor fi indicate în paranteze pătrate în ordine cronologică [1, p.12-13], [2], etc.

j)       Manuscrisele se vor prezenta într-un exemplar electronic la adresa conferenceasem@gmail.com

k)     Reguli de citare:

I. Cărţile: Prenume, Nume Autor, Titlul cărţii, Editura, Localitatea editurii, Anul de apariţie a lucrării, p. .. ./ pp. (pentru mai multe pagini).Exemplu:Valentin Prisacaru, Contenciosul administrativ român, Editura ALL, Bucureşti, 1995, p. 6.II. Articole în publicaţii periodice: Prenume Nume, „Titlul articolului”, în Titlul publicaţiei periodice, nr. …/anul …, p. …/pp. …

Exemplu:

Popa Eugen, „Noţiunea de autoritate administrativă”, în Dreptul, nr. 3/1992, pp. 31-33.
Submission Requirements 

1. The article should contain no more than 10 pages (A4 format).

a) Title-font 14 (Capital letters)
b) FIRST NAME and LAST NAME of the author(s), scientific degree, font 12, comma
c) place of work

2. Font should be 12 point Times, New Times Roman; line spacing: 1.5 lines;
margins: left: 2,5 cm, top: 2 cm, bottom: 2 cm, right: 2 cm.

3. The structure of the article

A 80-100 word summary in English
The article
References

4. References


In the body of the article, the bibliography entries must be numbered and ordered alphabetically on the last name of the first author or title if no author names are available. The references in the text should be in square brackets and use numbers e.g.: [1, p. 12-13]; [3, 4] and the full description is given at the end of the article.
The references will be presented according to the following rules:
A) Articles from journals: author’s name, title of the article, title of the journal, date of publication, volume, edition (number), page numbers, e.g.:

Kane, Robert. Turing Machines and Mental Reports. // Australasian Journal of Philosophy. – 1966.- Vol. 44. – P.334-352.

B) Books: author’s name, complete title of the book, place of publication, name of the publisher, date of publication, e.g.:

Laycock, Henry. Words Without Objects: Semantics, Ontology, and Logic for Non-Singularity. – Oxford: Clarendon Press, 2006.- 224 p.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: