Dr. Habilitat, Gheorghe Moldovanu

Gheorghe Moldovanu, şeful  Catedrei de  ” Limbi moderne de afaceri”
Membru al Senatului

Născut în anul 1949,  la 25 februarie în satul Stoicani, raionul Soroca. Angajat la ASEM din anul 1991. A  absolvit facultatea de Limbi şi Literaturi Străine  a Universităţii de Stat din Moldova (1971) şi facultatea de management  a Academiei de Studii Economice din Moldova (1998). Doctor habilitat în filologie. Discipline predate: Teoria şi practica traducerii, Tehnici de comunicare orală în limba franceză, Corespondenţa comercială în limba franceză, limba franceză de afaceri.

Prin munca asiduă şi rigoarea intelectuală care îl caracterizează a reuşit să-şi creeze o imagine de pedagog şi savant cu o înaltă ţinută lingvistică. A publicat circa 90 de lucrări  didactice şi ştiinţifice cu un volum de peste  130 coli de autor, dintre care 4 manuale pentru studenţi şi 2 monografii. Este cunoscut în cercurile profesorale şi ştiinţifice din spaţiul ex-sovietic şi european. Are publicaţii în România, Canada, Rusia, Franţa, Ucraina. In calitate de profesor invitat  a ţinut cursuri de semantică şi derivare la  Universitatea din Nice (Franţa). Fiind implicat în proiecte internaţionale, a participat la numeroase colocvii şi simpozioane organizate de Consiliul Europei privind didactica limbilor moderne şi politica lingvistică (Austria, Malta, Luxemburg, Danemarca, Elveţia, Franţa, Belgia, Suedia, Italia, Monaco).

A efectuat stagii de specializare în Franţa, Canada, Elveţia. A tradus din franceză şi engleză cele mai valoroase opere de referinţă publicate de Consiliul Europei în domeniul predării/învăţării limbilor, precum ”Cadrul european comun de referinţă pentru limbi” şi   ”Portofoliul European al limbilor: ghid destinat profesorilor şi formatorilor cadrelor didactice”. O schiţă bio- bibliografică a lui Gheorghe Moldovanu este inclusă în ghidul Traduction et Terminologie. Répertoire biographique international (Uniunea Latină, 1995).  Pentru munca asiduă  a fost decorat cu medalia  « Meritul Civic ».

Pe lângă preocupările didactico-ştiinţifice, Gheorghe Moldovanu desfăşoară o intensă activitate extrauniversitară : 1998-2002 – membru al Comitetului permanent pentru învăţământul superior şi cercetare al Consiliului Europei;  2001 – coordonator naţional al Consiliului Europei pentru organizarea şi desfăşurarea Anului European al limbilor în Republica  Moldova;  1999-2002 – vice-preşedinte al Asociaţiei profesorilor de limbă franceză din Moldova; 2003 – membru al Comisiei  de experţi pentru ştiinţele socioumane şi economie al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; 2004 – prezent –  director al Centrului Regional  de  susţinere a examenelor  în domeniul limbii franceze de afaceri  de pe lângă  Camera de Comerţ şi Industrie  din Paris; 2005-2010 – director al Filierei Francofone a ASEM.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: