Invitaţie la Conferinţa Internațională ”Predarea limbajelor de specialitate în secolul al XXI – lea”


Catedra de Limbi Moderne de Afaceri a Academiei de Studii Economice din Moldova în colaborare cu:

–           Departamenul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri al Academiei de Studii Economice București, România

–          Consiliile Americane pentru Învățămînt Internațional ACCELS Moldova

–          Alianța Franceză din Moldova

 vă invită să participați la Conferința Internațională cu genericul:   

Predarea limbajelor de specialitate în secolul al  XXI – lea:

realizări și perspective

în data de 7 aprilie, 2012, în incinta ASEM, Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni 61

Sunt invitați să participle la conferinţă cadrele didactice şi ştiinţifice din învățământul universitar și pre-universitar, voluntari ai Corpului Păcii din ţară şi  de peste hotare.

Limbile de lucru: româna, engleza, franceza, rusa

Axe tematice :

       Provocările mileniului în materie de limbi şi difersificarea ofertei lingvistice

       Opţiuni metodologice pentru predarea/învăţarea limbajelor de specialitate

       Dimensiunea lingvistică şi psihopedagogică a predării/învăţării limbajelor de specialitate

       Finalităţi şi tipuri de evaluare

       Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în procesul de predare/învăţare a limbajelor de specialitate

       Abordare transdisciplinară în predarea/învăţarea limbajelor de specialitate

       Componenta terminologică şi sociolingvistică în predarea/învăţarea limbajelor de specialitate

       Portofoliul lingvistic

       Management educaţional şi elaborare curriculară

Comitetul Științific

 –          Ana BONDARENCOprofesor universitardoctor habilitat în filologie (Universitatea de Stat din Moldova)
–          Vladimir Guțu, profesor universitardoctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova
–          Galina Burdiniuc, , profesor universitardoctor habilitat (Institutul de Formare Continuă, Moldova)
–          Gheorghe Moldovanu, profesor universitardoctor habilitat (Acadmia de Studii Economice a Moldovei)
–          Corina Cilianu-Lascu, profesor universitardoctor habilitat (Acadmia de Studii Economice București, România)

Vă rugăm să expediaţi titlul şi rezumatul comunicării în format electronic (100 -150 cuvinte) pe adresa conferenceasem@gmail.com până la 25 martie 2012

FORMULARUL DE PARTICIPARE

Invitatie Conferinta Internationala

Termenul limită de înregistrare: 30 martie 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: