Conference Invitation

The Department of Business Modern Languages of the
Academy of Economic Studies of Moldova in collaboration with: 

  • The Department of Modern Languages and Business Communication of the Academy of Economic Studies Bucharest, Romania
  • American Councils for International Education Moldova (AO ACTR-ACCELS)
  • iEARN Moldova (International Education and Resource Network)
  • English Teaching Resource Center 
  • Alliance Francaise de Moldavie 

 are inviting teachers, university professors, researchers and scholars, Peace Corps volunteers, FULBRIGHT scholars specialized in teaching languages for specific purposes to participate in the

“Teaching Foreign Languages for Specific Purposes in the 21st century”

International Conference

April 7 , 2012, ASEM, Chișinău, Bănulescu-Bodoni 61 str.

Continue reading →

Advertisements

Invitaţie la Conferinţa Internațională ”Predarea limbajelor de specialitate în secolul al XXI – lea”


Catedra de Limbi Moderne de Afaceri a Academiei de Studii Economice din Moldova în colaborare cu:

–           Departamenul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri al Academiei de Studii Economice București, România

–          Consiliile Americane pentru Învățămînt Internațional ACCELS Moldova

–          Alianța Franceză din Moldova

 vă invită să participați la Conferința Internațională cu genericul:   

Predarea limbajelor de specialitate în secolul al  XXI – lea:

realizări și perspective

în data de 7 aprilie, 2012, în incinta ASEM, Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni 61

Sunt invitați să participle la conferinţă cadrele didactice şi ştiinţifice din învățământul universitar și pre-universitar, voluntari ai Corpului Păcii din ţară şi  de peste hotare.

Limbile de lucru: româna, engleza, franceza, rusa

Continue reading →

Conference Report

Comunicat de Presă – Desfășurarea Conferinței din 7 aprilie

Catedra de Limbi Moderne de Afaceri ASEM în colaborare cu IREX-Moldova,  Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional, Alianța Franceză din Moldova, Rețeaua Internațională iEARN, au implementat Proiectul Conferința Internațională “Teaching Foreign Languages for Specific Purposes in the 21st Century” (Predarea Limbilor Străine de Specialitate în Secolul 21) în data de 7 aprilie 2012.

 

Înițiatorii și coordonatorii evenimentului au fost Gheorghe Moldovanu, Doctor Habilitat, șeful catedrei de Limbi Moderne de Afaceri ASEM și Daniela Munca-Aftenev, lector superior ASEM, director executiv AO ACTR-ACCELS. Echipa de coordonare a mai fost alcătuită din următorii membri: Svetlana DRĂGANCEA, dr., conf. univ, responsabil de secția francofon, Parascovia GROZAV, lect. sup. univ. ASEM, Sergiu VASILACHE, lect. sup. univ. ASEM, Luminița DIACONU, lect. univ.  ASEM, Olga MOROZAN, reprezentant ACCESS Moldova și Olga BUREVSCHI, director interimar al Centrului Linvistic American. Din comitetul științific al conferinței au făcut parte Ana BONDARENCO, profesor universitar, doctor habilitat  (Universitatea de Stat din Moldova), Vladimir GUȚU, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova, Galina BURDENIUC, profesor universitar, doctor habilitat (Institutul de Formare Continuă, Moldova), Corina LASCU CILIANU, profesor universitar, doctor (Academia de Studii Economice București, România), Sanda-Maria ARDELEANU, profesor universitar, doctor (Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava, România) și Ion MANOLI, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea Liberă Internațională din Moldova).

 

Distinșii membri ai ședinței în plen au fost Cornel Guțu, conferențiar universitar, prorector cu activitate ştiinţifică şi relaţii externe, Loreta Handrabura, Vice Ministru, Ministerul Educației al Republicii Moldova, Natalia Dubencu, Coordonator proiecte, IREX Moldova, David Jesse, Director genral al Consiliilor Americane pentru Învățămînt Internațional, Moldova și Marion Cassou, responsabil de comunicare în cadrul Alianței Franceze din Moldova. Eveniemntul a debutat cu prezentările coordonatorului de proiect Gheorghe  Moldovanu, profesor universitar, doctor habilitat, ASEM, care a vorbit despre predarea/învățarea limbajelor de specialitate din perspectiva acțională și a Corina Cilianu Lascu, profesor universitar, doctor , ASE București care s-a axat pe perspectiva acțională în predarea / învățarea limbajului economic: obiective, strategii, rezultate. Moderatorul evenimentului a fost Doamna A. Bondarenco, profesor universitar, doctor habilitat , USM.

 

Eveniemntul a fost posibil datorită contribuției financiare și logistic ale IREX Moldova, Academiei de Studii Economice din Moldova, Academiei de Studii Economice București, România, Consiliilor Americane din Moldova, Alianței Franceze din Moldova și a Companiei AquaUniqa.  Luând în consideraţie faptul că în secolul 21 limbile moderne sunt predate cu specificul specialităților pe care studenții le studiază la diferite instituții de învățământ și apoi le utilizează în practică în câmpul muncii, conferința internațională organizată de echipa ASEM și-a propus să aducă o inovație în domeniul predării limbilor străine în Republica Moldova, și anume să se axeze pe perspectiva acțională în contextul Cadrului European de predarea a limbajelor de specialitate.  

 

Sesiunea în plen a fost urmată de atelierele din 6 secțiuni tematice în cadrul cărora au prezentat rapoartele profesorii universitari și cercetătorii din domeniul predării limbilor moderne. Printre tematicile atelierilor se numără: opţiuni metodologice pentru predarea/învăţarea limbajelor de specialitate, utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în procesul de predare/învăţare a limbajelor de specialitate, dimensiunea lingvistică şi psihopedagogică a predării/învăţării limbajelor de specialitate, componenta terminologică şi sociolingvistică în predarea/învăţarea limbajelor de specialitate, traducerea specializată, finalităţi, competențe şi tipuri de evaluare și abordarea transdisciplinară în predarea/învăţarea limbajelor de specialitate.

 

La eveniment au participat peste 120 de cadre didactice, profesori universitari și cercetători în domeniul educației din Republica Moldova, Ucraina, Rusia, SUA și România, inclusiv Transnistria. Evenimentul a fost gestionat de o echipă alcătuită din 8 voluntari, studenți ASEM în anul II și III care studiază limbile moderne de specialitate la Catedra de Limbi Moderne de Afaceri. 

Publicarea materialelor conferinței

Poster Promoțional